...روابط عمومي هنر هشتم

مقالات، اخبار ،تفسیر و تحلیل و پژوهش در روابط عمومی

متن تبریک روز خبرنگار

 متن تبریک روز خبرنگار

 زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

               هرکسی نغمه خود خواندو  از صحنه رود

                                                      صحنه پیوسته به جاست

                                                                خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 

خبرنگار...

منت خداي را عزوجل كه فرصتي فراهم و خامه و رقعه اي مهيا شد تا به پاس زحمات خبرنگاران اين قشر زحمتكش و جسور كه براي تعالي فرهنگ غني ايران عزيز و توسعه و پيشرفت آن گام بر مي دارند بنويسم...

                خبرنگار مي داند و مي نويسد ، مي نويسد صداي حق را، صداي عدالت را، صداي برادري و برابري را، صداي آزادي و انديشه را، صداي مردان و زنان بي صدا را و مي نويسد صداي جامعه را...

                خبرنگار صادقانه مي نويسد ، مي نويسد براي ساختن فرهنگ غني، مي نويسد براي ساختن كشوري آباد و آزاد، مي نويسد براي ساختن بهترين ها...

آري خبرنگار با شجاعت، با صداقت،با انديشه و با نگاهي ديگر مي نويسد...

               

خبرنگاران به راستي تجسم امانت، مسئوليت، تعهد، دلسوزي و وظيفه اند...خبرنگاران وجدان بيدار جهان و تصويرگر زمان خويش هستند ، زيرا همواره در عمق جامعه زندگي مي كنند و سلامت فرهنگي و فكري هر جامعه اي ، مرهون تلاش هاي شيانه روزي آنهاست...

می خواهم در وصف خبرنگار بنویسم اما قداست قلم و رسالت خبرنگار بالاتر از ان است كه بتوان آن را نگاشت و بر آن توصيف و توضيح رقم زد...

هفدهم مردادماه روز خبرنگار را به اين قشر دلسوز و جسور تبريك عرض نموده،ُبرای تمامی ای عزیزان از درگاه خداوند منان آرزوی موفقیت و سلامتی می نمایم .

به اميد گسترش جامعه محمدي و تلاش و كوشش براي ساختن ايراني آبادتر و آزادتر با تلاش و كوشش تمامي مردمان غيور ايران اسلامي...

                                                                                 سيد بهروز موسوي ندوشن

 

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۱۶ساعت 11:22  توسط سید بهروز موسوی ندوشن  |